Home   Genel   Ayak Anatomisi

Ayak Anatomisi

Doğumda ayak yapısı, sertleşmekte olan topuk kemiği, kübik kemikler, tarak kemikleri ve ayak parmağı kemiklerinden meydana gelen kıkırdaksı bir mozaik yapıya sahiptir. Ayak gelişiminin en önemli dönemi 0-3 yaş arası dönemdir.Bu dönemde ayak boyu iki katına çıkar ve kemik yapısı giderek sertleşir, gelişir.
Doğumda;
Minik ayak 7.5 cm’dir; yani normal yetişkin ayağının yaklaşık % 30’u kadar. Kemikli kısımların sadece % 25 i gerçekten sertleşmiştir. Kıkırdaksı yapı hakimdir.
Röntgen ışınları altında görünüm:
Ayak parmak kemiklerinin taban kısımları yok.
2,3,4 ve 5. metatarsal ayak kemiklerinin baş kısımları yok.
1. metatarsal ayak kemiğinin tabanı yok.
1,2 ve 3. tarsal kemikleri yok.
Skafoid kayıp.
Ayak kemik yapısının birincil sertleşmesi ana rahminde başlar ve ilk yıllarda bazı kemiklerde gerçekleşir. İkincil sertleşme doğumdan sonra gerçekleşir ve birincil sertleşmeyi tamamlar.
0-1 yaş arası : Morfolojik değişiklikler meydana gelir. Talerboynu düzleşmeye başlar ve ayak geri kısımları fetüsteki kıvrık pozisyonundan hizalı duruma geçmeye başlar.
1 yaşında: Ayak 4,5 cm büyüyerek 12 cm olur.
1-3 yaş arası : Çocuk ayakları üstünde durmaya ve yürümeye başlar.Bu durum sonraki aşamalarda önemli değişiklikler getirir; bacak yapısının dış rotasyonu
Büyüme sürecindeki herhangi bir sorun “içe doğru kıvrık” ayak parmakları yapısını ortaya çıkarır ve bu da velilerin dikkat etmesi gereken bir durumdur. Dizlerin konumu da değişir. 2 yaşına kadar süren “çukur diz” yapısını 5 yaşına kadar sürecek olan “çıkık diz” yapısı takip edecektir.
Tombiş ayak daha bir düzgün hale gelir ve uzunlamasına yapılar kasların gelişmesi ve liflerin esnekleşmesi ile gelişirler.
5 yaşında : Ayak ortalama 17 cm olur; erişkin boyutunun % 60’ı.
8 yaşında : Ayak neredeyse tamamen sertleşmiştir ama belli oluşumların sertleşme süreci tamamlanmamıştır. Aşil ve bacak tendonlarının ekli bulunduğu kıkırdakta büyüme gerçekleşir.
10 yaşında : Ayak erişkin ebadının % 80’ine erişir. Bu büyüme kızlar için 13 kemik yaşında, erkekler için 15 kemik yaşında sona erer. Ayağın büyüdüğü bu dönem sona erene kadar özellikle değişen kıkırdak yapıları travmaya açıktır.

Yürümek
Kendi kendine yürümeye başlamak
Yürümeyi öğrenmek bir çocuk için tamamen yeni bir tecrübedir. Bacakları üzerinde sallanırken birbiri ardına gelen dengesizliklerin kontrolünü ve idaresini gerçekleştirerek önünde ve arkasındaki boşlukta hareket etmeyi başarmaktır.

Yürümek Nedir?
Bir hedefe doğru etrafı saran düzlükte tek ayaktan ve iki ayaktan ardı ardına destek alarak hareket etmektir.

10 aylık bir bebek dik bir şekilde ayakları üzerinde doğrulmayı başardığında yürümenin gerçekleşmesi için gerekli olan nedir?

Bazıları bağımsız olarak yürümeyi sınırlayanın duruş kontrolü eksikliği olarak görmektedir. Bu yaşta çocuk tek ayağı üzerinde denge kurmayı öğrenir. Yürümenin öğrenilmesi duruşsal gerekliliklerin bir araya getirilmesi süreci olarak düşünülebilir, yani denge kaybını engellemek için vücudun tutarlılaştırılması ve öne doğru hareketi için dinamik koşulların yaratılması gereklidir. Kendi kendine yürümenin ilk aşaması duruş ve hareketin birleştirilmesidir. Çocuğa da bağlı olarak çok hızlı ilerleme kaydedilen, ilk adımların sonrasında 3 ila 5 aylık bir süreçtir. Bu aşamayı takiben yürüme gayet doğal bir fonksiyon haline gelir. Bununla beraber çocuk ancak çocukluğun ikinci aşaması olan 6-7 yaşlarında yetişkinler gibi yürümeyi başarır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*